Hoofdsponsor

Bent u geïnteresseerd om hoofdsponsor van l'Adorazione dei Magi te worden, neemt u voor informatie contact op met Remko Littooij, zakelijk leider van Stichting Ipermestra:
info@ipermestra.info


Hulpvaardige herders

Als Hulpvaardige Herder houden wij u (desgewenst) op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Uw naam wordt (alleen met uw toestemming) vermeld op onze website en in ons programmaboek als lid van de Hulpvaardige Herders.
Om toe te treden tot onze Hulpvaardige Herders schenkt u tussen € 5,- en € 50,- per persoon, dan wel tussen € 10,- en € 75,- per duo ).


De reddende engelen

Onze reddende engelen ontvangen nóg meer dank plus een gratis programmaboekje voor L' Adorazione dei Magi. Bovendien houden wij u (desgewenst) op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Uw naam wordt (alleen met uw toestemming) vermeld op onze website en in ons programmaboek als lid van de Reddende Engelen.

Om toe te treden tot onze Reddende Engelen doneert u ons tussen de
€ 50.- en € 150,- per persoon, dan wel tussen € 75,- en € 200,- per duo

Kent u de nieuwe Geefwet? Zo niet, hier kunt u er alles over lezen.

Ster-sponsors

Stelt u het op prijs als uw donatie wordt verbonden aan een van onze zangers of instrumentalisten? Wordt Ster-sponsor! Naast alle privileges van onze andere kringen bieden wij u een meet and greet met de door u gesponsorde persoon na de voorstelling.
Een Ster-sponsor wordt u vanaf € 250,- per persoon of duo.

Fijn dat vanaf 1 januari 2012 de nieuwe Geef-wet geldt!
Stichting Ipermestra is aangemerkt als ANBI in de sector cultuur!


btn vooruit


Om naar de volgende pagina te gaan, klik op de pijl rechts
btn home
achteruit

Beeldengroep uit 1370 in de
Santo Stefano te Bologna, Italië

Koninklijke Karavaan

U ontvangt een kaartje voor een voorstellingen naar keuze van de Drie Koningen (L' Adorazione dei Magi). Uw naam wordt vermeld op onze website en in ons programmaboek als lid van de Koninklijke Karavaan. Bovendien houden wij u (desgewenst) op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Om toe te treden tot onze Koninklijke Karavaan schenkt u ons vanaf  € 200.- per persoon, dan wel vanaf € 250,- per
duo (inclusief toegansbewijs).

Tamar Niamut in
L' Adorazione dei Magi
persfoto
Drie_Koningen
Tegenprestaties

Onze grootste ambitie is natuurlijk een geweldige voorstelling te maken met prachtige muziek en scènes die beklijven. Maar aan degenen die hun schouders onder ons project zetten, zullen wij zeker onze dankbaarheid tonen.
Na gelang uw bijdrage wordt u opgenomen in de Hulpvaardige Herders, de Reddende Engelen of - voor de heel genereuze donateurs - de Koninklijke Karavaan. Bent u lid van een kring dan koesteren wij u (als u daar prijs op stelt). U wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Donateurs vanaf de Reddende Engelene krijgen bij de voorstelling een gratis programmaboek aangeboden. Leden van de Koninklijke Karavaan ontvangen bovendien een uitnodiging voor een van de voorstellingen.
Stichting Ipermestra te Utrecht
IBAN: NL84 TRIO 0784 9406 65

Bologna

 

logo
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegevensacrofaag

Laat de ster schijnen!

Een productie als L' Adorazione dei Magi (Drie Koningen) is ondenkbaar zonder financiële steun van instellingen en particulieren. Daarom richten wij ons ook rechtstreeks tot u.

Houdt u van oude muziek, draagt u ontwikkelingen in het theater een warm hart toe, vindt u ook dat cultuurgoed gekoesterd en getoond moet worden?
Dan hopen wij allereerst dat u onze voorstelling komt bezoeken. Misschien kunnen wij u zelfs overtuigen dat een donatie aan L' Adorazione dei Magi goed is besteed?
Wie u zijn voorgegaan kunt u hier lezen:

 


 

 

 

 

 

 

 

home

drie koningen

motivatie

concept

donateurs

Stichting Ipermestra

Wozzeck

die schöne Magelone

Granida

Granida donateurs

Granida sponsors

opera l' Ipermestra

een link naar


Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven