Beleidsplan (hoofdlijnen)


Stichting Ipermestra maakt ad-hoc muziektheaterproducties, gemotiveerd door een culturele of een maatschappelijke urgentie. Bindende elementen tussen de producties zijn een bijzonder oog voor esthetiek en een hoge uitvoeringskwaliteit. Vanuit een artistiek concept wordt een team samengesteld en de productie uitgewerkt en gepresenteerd. De doelstelling is om jaarlijks tenminste een productie aan de theaters aan te bieden. Afhankelijk van de ontvangst bij de programmeurs wordt de voorstelling vervolgens al dan niet daadwerkelijk gemaakt.


Hier wordt de inhoud voor id "blokje49" weergegeven
Ipermestra_23
btn vooruit


Om naar de volgende pagina te gaan, klik op de pijl rechts
btn home
achteruit

Contact
Wim Trompert (06 26 37 23 76) of Remko Littooij (06 30 58 58 18)
info@ipermesta.info

KvK 30238792
BTW NL8192.30.546.BO1
Triodos Bank IBAN: NL48 TRIO 0784 9406 65

Stichting Ipermestra is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor de actuele jaarverslagen van Ipermestra, klik hier.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2012 heeft Ipermestra vijfmaal de voorstelling ‘Driekoningen, l’Adorazione dei Magi’ gespeeld. Tweemaal als besloten voorstelling voor de faculteit der letteren van de Universiteit Nijmegen, drie maal als co-productie met Slot Zuylen. De voorstellingen zijn door het publiek goed ontvangen.
In 2013 en 2014 heeft Ipermestra geen producties gemaakt. In 2015 komt de voorstelling uit 2012 opnieuw op de planken.

Voor de actuele jaarverslagen van Ipermestra, klik hier.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen bezoldiging noch vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Het bestuur heeft geen personeel in dienst. De praktische organisatie van de stichting is in handen van de directie die, wanneer een productie wordt uitgevoerd, zo mogelijk uit het budget van de voorstelling een vergoeding ontvangen. Overige meewerkende professionals ontvangen een  tegemoetkoming aan de onderkant van wat in de sector gebruikelijk is voor hun werkzaamheden.


Ipermestra-22

Bestuurssamenstelling:

Jacob Kohnstamm (voorzitter), voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens
Lucie Wolfs (secretaris), interim manager / adviseur onroerend goed
Johan Mulder (penningmeester), directeur / eigenaar Abako Administratie
Paul Op de Coul (lid), emeritus hoogleraar Muziekgeschiedenis na 1600
Paul Mertz, (lid), communicatieadviseur

alle foto's op deze pagina zijn afkomstig van de voorstelling
l'Ipermestra
jubileumproductie Festival Oude Muziek Utrecht 2006

fotograaf: Marco Borggreve
Ipermestra-28
Hier wordt de inhoud voor id "blokje14" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blokje13" weergegeven
logo
Hier wordt de inhoud voor id "blokje10" weergegeven
Hier wordt de inhoud voor id "blok9" weergegeven

Wij brengen ad hoc producties tot stand, gemotiveerd door een culturele of een maatschappelijke urgentie. Bindende elementen tussen de producties zijn een bijzonder oog voor esthetiek en een hoge uitvoeringskwaliteit.

Directie:
Wim Trompert, artistieke leiding
Remko Littooij, zakelijke leiding
e-mailadres: info@ipermestra.info

Ipermestra-93

Stichting Ipermestra heeft als doel (muziek)theatrale projecten te realiseren en verbindingen te leggen tussen (muziek)theater en andere cultuurvormen.


 


 

 

 

 

 

 

 

home

drie koningen

motivatie

concept

dankzij u

donateurs

Wozzeck

die schöne Magelone

Granida

Granida donateurs

Granida sponsors

opera l' Ipermestra

een link naar


Hier wordt de inhoud voor id "wrapper" weergegeven